Inskrivningsavtal

Personuppgiftspolicy

INLEDNING

Den 25:e maj 2018 infördes dataskyddslagstiftningen GDPR, som är framtagen för att skydda dig som privatperson. Det är viktigt för oss att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Backa Trafikskola AB behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som skriver in dig som kund hos oss, använder våra tjänster, besöker vår hemsida, använder våra formulär eller på annat sätt är i kontakt med oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Personuppgifter samlas in direkt eller indirekt från dig, när du anmäler dig till en utbildning hos oss, skapar ett konto, kontaktar oss via e-post, webformulär eller telefon. Dina adress-uppgifter uppdaterar vi automatiskt från folkbokföringsregistret.

  • Namn, adress, telefonnummer.
  • Personnummer.
  • E-postadress.
  • Användarinformation som du väljer att lämna till oss.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att säkerhetsställa vem du är, administrera din utbildning och kunna kontakta dig. Vi är skyldiga att rapportera viss genomförd utbildning till Transportstyrelsen och för bokning av t.ex. förarprov behöver vi dela information med Trafikverket.

Den information vi samlar in från dig använder vi i synnerhet till:

  • Kontakta dig via e-post eller telefonnummer som du angett i kontaktformulär.
  • Skriva in dig på våra kurser och utbildningar i optima WEB.
  • Uppfylla Transportstyrelsens krav på att föra elevregister och utbildningskort.
  • Rapportera in uppgifter om YKB till Transportstyrelsen.
  • Anmäla dig till trafikverket för förarprov och teoriprov.
  • Ekonomisk administration.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och utbildningar för dig, eller så länge som vi behöver enligt lag.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Endast personal som ska uträtta en specifik uppgift, t.ex. bokning av kurser, körlektioner eller hantering av fakturor, får tillgång till din personliga information.

 

DINA RÄTTIGHETER

INFORMATION OM VILKA PERSONUPPGIFTER VI HAR OM DIG

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Om du har tillgång till elevcentralen kan du själv ta ut en rapport om vilka uppgifter vi har sparat om dig.

RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas till.

RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas om du anser att det saknas rättslig grund för behandling av personuppgifter eller om det saknas skäl för fortsatt behandling av dina personuppgifter.
Vi kan vara tvungna att behålla dina personuppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag (t.ex. bokföringslagen).

UPPTAGNING OCH PUBLICERING AV LJUD, BILD OCH FILM

Vi dokumenterar regelbundet vår verksamhet genom upptagning av ljud, bild och film. Det kan därför förekomma fotografering och/eller upptagning av ljud eller film inom Backa Trafikskolas verksamhet. Upptaget material kan distribueras till utbildningsdeltagare för att ge möjlighet att i efterhand återge en utbildning. Upptaget material kan också användas i informations- och marknadsföringssyfte genom publicering t.ex. i trycksaker, på Backa Trafikskolas hemsida och i sociala medier. Backa Trafikskola kan inte hållas ansvarig för om andra deltagare genomför upptagning av bild, film eller ljud vid distansutbildning via digitala verktyg.

Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång, det påverkar dock inte redan betalda paket. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra startpaket krävs förskottsbetalning. Vi tar emot betalningar via bankkort eller Swish. Efter godkänt kunskapsprov samt godkänt förarprov bokat av Backa Trafikskola AB, återbetalas eventuellt återstående saldo i sin helhet. Om elev väljer att bryta sitt paket och avbryta sin utbildning, förbehåller Backa Trafikskola AB sig rätten att ta ut en avgift á 10 % för återstående körlektioner, notera att eventuella rabatter samt teoripaketet ej betalas tillbaka.

Fakturering

Backa Trafikskola AB tillämpar fakturabetalning till företag för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 20 dagar.

Avbokningsregler

Avbokning och återbud kan lämnas via telefon eller Optima med hjälp av ditt personliga användarnamn, notera att avbokningar och bokningar via telefon måste kontrolleras via Optima av eleven. För avbokning av körlektion, avboka senast kl.12.00 helgfri vardag innan din bokade körlektion. För avbokning som avser fortbildning gods, skall avbokning ske senast kl.12.00 två helgfria vardagar innan. Om du blivit akut sjuk debiteras din bokning men krediteras vid uppvisande av läkarintyg från läkare/arbetsgivare/skola inom en (1) vecka. Notera att eleven inte kan lämna sjukintyg för flertal lektioner i rad utan måste avboka framåt tills tillfriskning. Vid akut sjukdom skall en sjukanmälan till trafikskolan per telefon upprättas. Kan intyg visas blir du som elev således inte debiteringsskyldig för lektionen som missats p.g.a. sjukdom. Notera att om man som elev har vetskap om långvarig sjukdom/skada, måste man avboka samtliga lektioner som man har inbokade framöver, detta ansvarar du som elev själv för.

Alkolåsanvändning

Backa Trafikskola ABs övningsbilar är utrustade med alkolås. Kunden måste vid uppmaning av trafikskolans personal göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men kunden debiteras.

Kontakt med statliga myndigheter

Notera att Backa Trafikskola AB inte är en del av den statliga sektorn som driver Transportstyrelsen och Trafikverket. Eleven ansvarar således själv för att ta del av regler som sköts av den statliga sektorn och att man uppfyllt deras prov inför övningskörning och prov.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Friskrivning från ansvar

Backa Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

Vid eventuell tvist

kommer Backa Trafikskola AB göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till trafikskolans huvudkontor på info@backatrafikskola.se. I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på Backa Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

Personligt konto via Optima

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. Backa Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Optima och dess tjänster under hela din utbildning och ansvarar själv för att hålla reda på dina på- och avbokningar. Backa Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. All data hanteras på en säker server som drivs av STR Service AB i Landskrona.

FÖRÄNDRING I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan i framtiden behöva göra ändringar i vår integritetspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy på vår hemsida. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.

KONTAKTA OSS

Har du frågor eller synpunkter om vår policy eller vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten för mer information om GDPR , www.imy.se

 

För att starta en utbildning för lastbil, buss eller lastbil med släp måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd.

Väldigt viktigt

Scroll to Top