Våra priser

Här visar vi våra priser för körkortsbehörighet till lastbil, lastbil med släp och buss. Det går både att köpa enstaka testlektioner, körlektioner och funktionsbeskrivningar samt att vi har förmånliga paketpriser.

Vi sätter mycket stort fokus på kvalitet i våra utbildningar, och strävar efter att våra elever ska bli så pass duktiga, att de kan hålla samma nivå och kvalitet som våra lärare. Med våra utbildningar får du de bästa möjligheterna att snabbt kunna göra karriär som en duktig yrkesförare.

OBS!

När eleven är redo bokar vi körprov i Säve/Göteborg. Alla körprov hos Trafikverket bokas igenom vår trafikskola. Tyvärr kan vi inte hyra våra bilar för bokade uppkörningar av eleverna.

lastbilskörkort pris - Lastbils paket

Välj rätt plan för dig

Lilla paket

23100 kr

21,945 kr

Mellan paket

36600 kr

34,770 kr

Stora paket

50100 kr

47,595 kr

Utökadsäkerhetskontroll/Funktionsbeskrivning

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment som är kopplade till fordonets säkerhet och miljö. Eleven ska kunna motivera vad han/hon har kontrollerat och varför. Eleven ska också kunna berätta om risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Busskörkort pris - Buss paket

Lilla paket

23100 kr

21,945 kr

Mellan paket

36600 kr

34,770 kr

Stora paket

50100 kr

47,595 kr

Lastbil & släps paket

Lilla paket

24500 kr

23,275 kr

Mellan paket

39000 kr

37,050 kr

Stora paket

53500 kr

50,825 kr

Övriga priser

Samtliga våra körlektioner är minst 80 minuter. Med undantag för CE körlektioner som är 120 minuter

C - KÖRKORT

D - KÖRKORT

CE - KÖRKORT

Teorimaterial

Köra lastibl
900 KR
Köra buss
900 KR
Trafikens grunder
500 KR
Yrkesförarkompetens
900 KR
Vägmärken
100 KR
Online-tester
1500 KR

För att starta en utbildning för lastbil, buss eller lastbil med släp måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd.

Väldigt viktigt

Scroll to Top