Funktionbeskrivning

UTÖKAD SÄKERHETSKONTROLL C

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment som är kopplade till fordonets säkerhet och miljö. Eleven ska kunna motivera vad han/hon har kontrollerat och varför. Eleven ska också kunna berätta om risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

För att starta en utbildning för lastbil, buss eller lastbil med släp måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd.

Väldigt viktigt

Scroll to Top