Bromssystemet

Vilka kontroller har du gjort på bromsarna?

På utsidan:

  • Dränera lufttanken.
  • Lyssnar efter ”nysningen”.
  • Lyssnar efter pysande ljud för att kontrollera så att matardelen inte läcker.

På insidan:

  • Täthetskontroll/ 30 skekunders kontroll.
  • Lågtrycksindikator.
  • Färdbroms.
  • Parkeringsbroms.

Luften tas in genom ett filter, komprimeras i kompressor, torkas i lufttorken för att sedan fylla primärtanken, främre krets tanken, bakre krets tanken samt parkerings och tillbehörstanken och är under tryck fram till räleventilen. Sedan har vi tryckregulator som ser till att kompressor ska börja samt sluta jobba och den ser till att lufttorken nyser. Fyrkretsskyddsventilen fungerar som backventil samt ser till att luften kommer in tankarna i rätt ordning och stänger av luften till en tank om det bli läcka i den så att resten av tankarna kan behålla luften. Detta kallas matardelen och är under ständigt tryck.

För att se om det kommer vatten, olja eller torr luft.

  • Kommer det vatten så betyder det att filtret i lufttorken är mättad.
  • Kommer det olja betyder det att kompressorn är sliter och släpper olja mellan kolv och cylinder.
Vintertid när det är minusgrader finns risk för isproppar i systemet, det resulterar i att det kommer inte fram luft till färdbromscylinder och jag tappar bromsverkan.
Gummipackningar förstörs, det blir dyra reparationskostnader om det inte återgäldas med en gång.
Kontrollerar läckage i matardelen.
Kontrollerar läckage i manöverdelen.
Då gör jag utökad täthetskontroll. På exakt samma sett som täthetskontroll men med motor i gång och i tre minuter i stället för 30 sekunder.
För att bedöma om man kan köra till verkstad eller ringa efter bärgaren. Om trycket går upp eller står konstant kan man köra till verkstad men om trycket sjunker då är det bärgaren.
Strax under 8 bar.

Över sex bar, så att lågtryckindikatorn inte varnar.

Parkeringsbromsen.

Parkeringsbromsen.

Stannar omedelbart på ett säkert ställe och gör en utökad säkerhetskontroll för att avgöra om jag kan köra till verkstad eller om det blir körförbud samt ringa bärgaren.

Man vill vara säker så att de båda fungerar innan man ger sig ut.

Färdbroms, parkeringsbroms samt hjälpbroms.

Alla.

Den axel som har stora bromscylinder ( två klockor). Det är oftast drivande axeln men kan vara på flera axlar.

Avgasbroms och retadern.

Den för tillbaka avgaserna in i motorn så att kolvarna jobbar långsammare. Det ger en motorbromsning.

Hydrauliskt.

Fördelen är att man sparar på bromsskivorna och minskar risken till att få fading ( när bromsskivorna blir varma och man tappar bromseffekten) Nackdelen är att vintertid när det är halt, då finns risk för sladd då retadern bromsar på bara drivande axeln.

Färdbromsen tillsätts luft för att bromsa och parkeringsbromsen släpper man ut luft för att ansätta den.

Så fort du trycker på bromspedalen skickas det luft genom räleventillen in i bromscylindrarna. Då trycker membranet mot tryckstången och en bromshävarm trycker i sin tur på bromsbeläggen som kommer mot bromsskivan och bromsar hjulen. När du ansätter parkeringsbromsen går luften ut ur cylindern och fjädern expanderar (blir längre). När du släpper parkeringsbromsen kommer luften in och fjädern pressas ihop (bli kortare) och bromsen lossas.

När trycket i systemet är över 5,5 bar.

När trycket sjunker under 4,5 bar.

För att öka säkerheten.

Den förhindrar att lastbilen/bussen ofrivilligt kommer i rullning om föraren lossar parkeringsbromsen av misstag och går ut ur fordonet. När lufttrycket går upp och lågtrycksindikatorn stängs av så förhindrar spärrventilen att fordonet börjar rulla.

Man hittar mer information i instruktionsboken

För att starta en utbildning för lastbil, buss eller lastbil med släp måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd.

Väldigt viktigt

Scroll to Top