Allmänna villkor

För att undvika missförstånd vill vi gärna uppmärksamma dig på regler för betalning och avbokningar. Reglerna innebär att du i likhet med alla andra är införstådd med våra villkor på trafikskolan.

Betalning

All betalning skall alltid ske i förskott, dvs innan körlektion/kurs startar.
Paketpriser gäller endast vid förköp.

Vid köp av enstaka körlektioner betalas varje körlektion i samband med körningen, vilket innebär att du kan boka lektioner i förväg och sen betala vid lektionstillfället.

Alla våra paket är giltiga i ett år från och med inköpsdatum. Presentkort är giltiga i ett år från inköpsdatum. Skulle du av någon anledning inte hinna använda hela ditt paket innan det går ut så ta kontakt med oss i god tid innan det går ut så kan vi diskutera en lösning på detta.

Återbetalning av ej utnyttjade lektioner/paket görs efter att eventuella rabatter har räknats bort.

Alla betalningar görs direkt på trafikskolan.

Eventuella skulder till oss skall vara betalda innan ert förarprov, annars förbehåller vi oss rätten att avboka förarprovet.

Har du en skuld som inte reglerats trots betalningspåminnelse förbehåller vi oss rätten att avboka alla lektioner och förarprov tills skulden är betald.

Betalningspåminnelse skickas ut när ditt saldo är på minus. Ärendet skickas vidare till inkasso om skulden inte regleras inom angiven tid, vilket kan leda till en betalningsanmärkning.

 

Avbokning

Avbeställning av körlektion ska ske senast kl. 12:00 vardagen före körlektion.
Avbeställning av  kurser (fortbildning gods) skall ske senast kl 12:00 två vardagar innan lektion/kurs.

Avbokning av lektion hanteras själv av eleven på stroptima.se/login eller genom att ringa in till kontoret, du kan alltså inte skicka e-post eller sms för avbokning!

Tänk på att om du inte avbokar din körlektion i tid så måste du betala för körlektionen. Om du blir akut sjuk ska ett sjukintyg/intyg från chef, skola eller läkare/vårdcentral uppvisas inom senast en vecka från det faktiska datumet du var sjuk och därmed undviker du att bli debiterad för lektionen.

 

För att starta en utbildning för lastbil, buss eller lastbil med släp måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd.

Väldigt viktigt

Scroll to Top